Estudi informatiu variant de les Preses

http://www.vallbas.cat/media/sites/31/Anunci-Generalitat-amb-links.pdf